Tidsbestilling og kontaktoplysninger

Carsten Heuck Flyvelæge, overlæge Ph.D. forestår flyvemedicinske undersøgelser fredage og lørdage efter aftale.

Du har mulighed for at komme i kontakt med mig ved at bruge kontaktoplysningerne til e-mail, SMS eller mobiltelefon. Dette kan gøres for at få mere information eller for at aftale en tid.

 

Husk at medbringe:
  • Billede legitimation
  • Medicinliste (FMK – fælles medicinkort)
  • Login til Sundhed.dk
  • Journal fra egen læge, speciallæge, hospital
  • Ved behov for synskorrektion: briller og brillekort 
  • Medical certificate (ved fornyelse)
  • Udfyldt ansøgning om helbredsgodkendelse (download nedenstående fra trafikstyrelsen)

– Class 1, Class 2, LAPL  – APPLICATION FORM FOR A MEDICAL CERTIFICATE: Link til Trafikstyrelsen.dk

– CABIN CREW – APPLICATION FORM FOR A MEDICAL CERTIFICATE: Link til Trafikstyrelsen.dk

Kontaktoplysninger

EMAIL

carstenheuck@icloud.com

Telefonnummer

+45 26 17 86 68